Home > 澳門酒店套票 > Hong Kong > 父親節 帶埋老豆去游個水

父親節 帶埋老豆去游個水 - 1 Day

#父親節 帶埋老豆去游個水,休息一下,充個快電。

入住日期 : 2018/06/17
北角 海逸 $890
九龍東皇冠假日 $1210
萬麗海景 $2110
世紀 $1180
富豪機場 $1090
海逸君綽 $1290
港島太平洋 $1390
八度 $1250
都會海逸 $1410
逸東 $1180
九龍維景 $1080
千禧 $1600

以上酒店全部都有靚靚泳池,游完水返上房坐下,摸下酒杯底,爽呀。快D打電話嚟訂房喇。
#電話23669098 #快線90128729

You can send your inquiry via the form below.